Tuesday, June 25, 2024
IMF förnyar 50 miljarder dollar kredit för Mexiko

IMF förnyar 50 miljarder dollar kredit för Mexiko

IMF meddelade på fredagen att de har förnyat en tvåårig kreditgräns för Mexiko på 50 miljarder dollar.

Den mexikanska ekonomin är fortfarande exponerad för risker, inklusive från effekterna av Covid-19, och den flexibla kreditgränsen (FCL) kommer att tillhandahålla försäkring mot dessa risker och stärka marknadens förtroende, sade Internationella valutafonden i ett uttalande.

Regeringen anser att kreditgränsen är “förebyggande” och har gradvis minskat beloppet sedan 2017, då det uppgick till nästan 90 miljarder dollar, sa IMF.
“Den mexikanska ekonomin återhämtar sig från sin djupaste lågkonjunktur på decennier, sporrad av stark tillväxt i USA och stigande vaccinationsfrekvens”, säger Geoffrey Okamoto, IMF:s förste vice verkställande direktör.

“Myndigheterna har framgångsrikt upprätthållit extern, finansiell och finanspolitisk stabilitet, trots pandemirelaterade utmaningar.”

IMF godkände FCL för Mexiko först 2009, och det är ett av fem länder som har fått backstoppet tillsammans med Colombia, Chile, Peru och Polen, som lämnade arrangemanget i slutet av 2017.

Inget av länderna har dragit på medlen, sa IMF.

Företag Livsstil Nationell Nyheter Värld Vetenskap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *