Tuesday, April 23, 2024
UNICEFs representant Sheldon Yate uppmanar talman Shirin Sharmin

UNICEFs representant Sheldon Yate uppmanar talman Shirin Sharmin

UNICEFs representant i Bangladesh Sheldon Yate ringde ett hövligt samtal till Bangladeshs nationella parlaments talman Shirin Sharmin Chowdhurys parlamentsledamot på hennes kontor i Dhaka i måndags.

Under mötet diskuterade de i detalj frågorna om barns hälsa, förebyggande av våld mot kvinnor och barn, klimatförändringar och folkhälsa.

Sheldon Yate föreslår att arbeta med FN för de fattigaste barnen som drabbats av klimatförändringarna. Talmannen anslöt sig till förslaget och föreslog en snabb start av arbetet under ett år i ett tidigt skede. Vid det här laget bad hon Sheldon att ta upp ett pilotprojekt för att bygga en kvalificerad arbetsstyrka.
Talmannen sa att kvinnor och barn bör arbeta tillsammans på offentlig och privat nivå för utbildning, folkhälsa och förebyggande av våld mot kvinnor och barn. Hon nämnde att det är mycket viktigt att ta med barnbudgeten separat i statsbudgeten.

Senare ringde FN:s bosattkoordinator Mia Seppo ett avskedssamtal till talmannen på hennes kontor idag.

Under mötet diskuterade de i detalj covid-19 situationen, kvinnors rättigheter, förebyggande av våld mot kvinnor och jämställdhet.

Höga tjänstemän från sekretariatet var närvarande under tillfället.

Företag Nationell Nyheter Värld Vetenskap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *